ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΙΦ

 1. Η λειτουργία της Ε.Ι.Φ. του Ο.Π.Α. αποσκοπεί στην προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα δομών και δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κουλτούρας ισότητας και ισοτιμίας των φύλων.
 2. Πιο συγκεκριμένα η Ε.Ι.Φ. του ΟΠΑ στοχεύει:
  • Στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα προγράμματα, στις επιτροπές και στα όργανα του Ο.Π.Α.
  • Στην προώθηση του διαλόγου για έμφυλα θέματα και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν τη σχέση κοινωνίας και επιστήμης από την οπτική του φύλου.
  • Στην προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση της έμφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή της γνώσης, στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστημονικών παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής και αναπαραγωγής τους.
  • Στην παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.
  • Στην προώθηση εκπαιδευτικού υλικού που ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Στην ενασχόληση με ζητήματα φύλου που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι/ες στο Ο.Π.Α.
  • Στην ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών (πανεπιστημιακών και διοικητικών), καθώς και των φοιτητριών του Πανεπιστημίου.
  • Στην ανάπτυξη δομής υπεύθυνης για την υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων ισότητας που θα εισηγείται.
  • Στη συνεργασία με ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις, φορείς κ.λπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων.
 3. Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς της, η Ε.Ι.Φ επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα σε θέματα ισότητας των φύλων και να συμβάλλει στην καταπολέμηση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, της βίας, της παρενόχλησης, της ρητορικής μίσους εις βάρος προσώπων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και της ανάρμοστης μεταχείρισης ατόμων λόγω προκαταλήψεων που αφορούν στο φύλο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΦ

Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπόψη: Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

 • dummy210 8203 xxx

 • dummy isotita@aueb.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

Καταχωρήστε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας.

© Επιτροπή Ισότητας Φύλων | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών