Περιοδική Ενημέρωση Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων (ΠΔΙΦ) του ΟΠΑ

Το παρόν αποτελεί την περιοδική ενημέρωση της ΕΙΦ του ΟΠΑ για την εφαρμογή του ψηφισμένου Προγράμματος Δράσεων για την Ισότητα των Φύλων, από τη σύγκλητο, τον Μάρτιο του 2022. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το ΠΔΙΦ στον σύνδεσμο εδώ ή από το isotita.aueb.gr, τον επίσημο ιστότοπο της ΕΙΦ του ΟΠΑ.

Α) Μέχρι και τις αρχές του Νοεμβρίου του 2022 έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παρακάτω δράσεις:

  1. Δημοσίευση του ΠΔΙΦ στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.
  2. Υιοθέτηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (#5) από την Κοινωνική Ευθύνη του ΟΠΑ.
  3. Δημοσίευση ιστοσελίδας για την Ισότητα των Φύλων στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ -  HUB Ισότητας που μπορείτε να βρείτεεδώ. Σε αυτόν τον κόμβο συμπεριλαμβάνονται όλες οι τρέχουσες δραστηριότητες και δομές για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων και τη Συμπερίληψη στο ΟΠΑ.
  4. Δημοσίευση άρθρων στον εξωτερικό τύπο. Άρθρο της Ελένης Αποσπόρη στην ΟΠΑ News που κυκλοφόρησε με το “Βήμα” στις 19/06/2022 και άρθρο της Νάνσης Πουλούδη στην ΟΠΑ News που κυκλοφόρησε με το “Βήμα” στις 09/10/2022.
  5. Δημιουργία στήλης “Project Equality” στην εφημερίδα ΟΠΑ News.
  6. Συγκρότηση του Forum Γυναικών του ΟΠΑ το οποίο συναντήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2022.
  7. Καθιέρωση επίσημης πολιτικής σύμφωνα με την οποία κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό με ευθύνες φροντίδας παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας τους.
  8. Επανίδρυση του summer camp για τα παιδιά του διοικητικού προσωπικού, των διδακτορικών φοιτητριών/-τών, των μεταδιδακτόρων και του ακαδημαϊκού προσωπικού.
  9. Εισαγωγή υποχρεωτικών αναφορών στην Ισότητα των Φύλων σε όλες τις διαφημίσεις προσλήψεων και προκηρύξεις, συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών θέσεων.
  10. Επιλογή δεικτών και δεδομένων για τη μέτρηση και παρακολούθηση της απόδοσης του ΠΔΙΦ του ΟΠΑ.
  11. Ολοκλήρωση Εναρκτήριας Εκδήλωσης του Project Equality στο προαύλιο του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ και ενημέρωση στο φουαγιέ αμφ. Αντωνιάδου σχετικά με το ΠΔΙΦ του ΟΠΑ.

Β) Οι ακόλουθες δράσεις βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης εντός χρονοδιαγράμματος:

  1. Η διαδικασία Ίδρυσης του Παρατηρητηρίου για την Έμφυλη Ισότητα είναι σε εξέλιξη
  2. Η διαδικασία και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ κώδικα δεοντολογίας και διαδικασίας διαχείρισης περιπτώσεων εργασιακής και έμφυλης παρενόχλησης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο 2023.
  3. Δυο τρίωρα workshops για ερευνήτριες/-ες σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου στην έρευνα είναι υπό διαδικασία ανάπτυξης.

Γ) Oι παρακάτω δράσεις υλοποιούνται σε διαρκή βάση:

  1. Από τον Ιούνιο του 2022 υλοποιείται η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητα του ΟΠΑ “Project Equality”. Στα πλαίσια αυτής, οι παρακάτω ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη:
   1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημοσίευση του ιστοτόπου της καμπάνιας που μπορείτε να βρείτε εδώ.
   2. Ενεργοποίηση των social media της ΕΙΦ (Facebook και Linkedin) και δημοσίευση σχετικού υλικού.
   3. Έναρξη παραγωγής του podcast Project Equality: the podcast” του οποίου το πρώτο επεισόδιο δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και μπορείτε να βρείτε εδώ.
   4. Παραγωγή εικαστικών για την προώθηση των μηνυμάτων της καμπάνιας (rollups, flyers, posters, banners, sliders κλπ).
   5. Δημιουργία ομάδας εθελοντριών/-ών για την υποστήριξη στις δράσεις προώθησης και ευαισθητοποίησης εντός του ΟΠΑ.
   6. Συμμετοχή της ΕΙΦ στην εβδομάδα υποδοχής των πρωτοετών στην ενημέρωση φοιτητριών/-τών.
   7. Έναρξη προετοιμασιών για τις επόμενες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023 στο ΟΠΑ.
  2. Ανάπτυξη άρθρων για τη στήλη “Project Equality” της εφημερίδας ΟΠΑ News.

Δ) Αξίζει να αναφερθεί ο σημαντικός στρατηγικός αντίκτυπος στα πλαίσια εργασιών της ΕΙΦ του ΟΠΑ στα παρακάτω:

  1. Αναπτύχθηκε κείμενο συμβολής στην ανοιχτή διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα” από Ομάδα Δράσης που αποτελούνταν από Προέδρους 5 (εκ των 24) ΕΙΦ και στην οποία συμμετείχε η Πρόεδρος της ΕΙΦ του ΟΠΑ, κα Ελένη Αποσπόρη.
  2. Η νέα νομοθεσία ενσωματώνει τις παρακάτω προτάσεις της Ομάδας Δράσης:
   1. Δυνατότητα των ΑΕΙ να ιδρύουν Μονάδες  για την υποστήριξη των ΕΙΦ στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για την ΙΦ (ΣΔΙΦ).
   2. Αναγνώριση της σεξουαλικής παρενόχλησης ως πειθαρχικού παραπτώματος για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και αναγνώριση της πειθαρχικής ποινής για τέτοια παραπτώματα.
  3. Επόμενο μας βήμα η αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης των Μονάδων για την υποστήριξη των ΕΙΦ στην εφαρμογή των ΣΔΙΦ,

Με εκτίμηση και ευχές για Ισότητα και Συμπερίληψη,
Ελένη Αποσπόρη
Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΟΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΦ

Επιτροπή Ισότητας Φύλων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπόψη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικάνδρου Ειρήνη
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

 • dummy210 8203 xxx

 • dummy isotita@aueb.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

Καταχωρήστε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας.

© Επιτροπή Ισότητας Φύλων | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών